Charakterystyka nieruchomości

Proponujemy parcele budowlane w cichej i spokojnej okolicy. Działki są płaskie, dobrze nasłonecznione, z możliwością dowolnej aranżacji przestrzeni.

Teren, na którym znajdują się działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania, jednak w celu ustalenia możliwości realizacji inwestycji zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Parcele w najbliższym sąsiedztwie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, część działek jest jeszcze niezabudowana, jednak okolica sukcesywnie się rozwija w kierunku osiedla mieszkaniowego na peryferiach miasta.

Oferowane działki mają dostęp do mediów – w drodze dojazdowej znajduje się sieć gazowa, przyłącze energii elektrycznej oraz wodociąg. Na dzień dzisiejszy przy ulicy Suwalskiej nie ma kanalizacji, rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Działka 541/61

Powierzchnia 941 metrów kwadratowych, kształt zbliżony do trójkąta, planowany wjazd od zachodu.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy, określająca

Działka 541/62

Powierzchnia 1378 metrów kwadratowych,  kształt zbliżony do trapezu.